بسته شارژ ارسال پیامک

این بسته برای ارسال پیامک فعالسازی و اعتبارسنجی استفاده می گردد.
این بسته تنها برای اپ ها یا سامانه های طراحی شده توسط تجارت الکترونیک irgoods قابل استفاده می باشد.
حداکثر طی یکساعت پس از خرید بشکل اتوماتیک پنل پیامک سامانه خریدار شارژ میگردد.
در هنگام خرید شارژ، 9 درصد به عنوان مالیات اضافه می گردد.
*
*
8,500 تومان