بسته آموزش مباحث ویژه

شامل:
-یک عدد DVD مجموعه آموزش‌های کاربردی برنامه نویسی #C(سی شارپ)
-یک عدد کتاب آموزش مباحث ویژه در C#.net
-یک عدد DVD نرم افزارVisual Studio 2010 یاVisual Studio 2013 و یا Visual Studio 2015 به انتخاب شما
تولید کننده: مهندس رشید شجاعی
*
50,000 تومان
45,000 تومان

 ایجاد اولین برنامه تحت ویندوز

  • رخداد (Event) چیست؟
  • حل مثال عملی
 • طراحی و پیاده سازی یک ماشین حساب
  • مقدمه
  • مفهوم پارامتر اول رخدادها (Sender)
  • نمونه استفاده از ساختار تکرار For Each
  • ایجاد کنترلها در زمان اجرا
  • طراحی و پیاده سازی یک ماشین حساب
  • آشنایی با رخدادهای صفحه کلید
  • ایجاد فایل راه انداز (Setup.exe) برای برنامه
  • حل مثال عملی ماشین حساب
 • طراحی و پیاده سازی برنامه کاربردی Notepad
  • مقدمه
  • طراحی و پیاده سازی برنامه کاربردی Notepad کامل
  • جعبه های گفتگوی متداول
  • فایل چیست؟
  • استفاده از Clipboard
  • ایجاد یک کلاس جدید
  • ایجاد برنامه های چند فرمی
  • حل مثال عملی
 • طراحی و پیاده سازی یک دفترچه تلفن
  • مقدمه
  • ADO.NET چیست؟
  • کلاس SQL Connection‬
  • ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ Connection String
  • ﻛﻼس ‪SQL Command‬‬‬
  • ‫خاصیت ‪Connection
  • خاصیت Command Text‬
  • خاصیت ‪Parameters‬‬ از شی SQL Command‬
  • ﻣﺘﺪ ‪Execute Non Query‬‬‬
  • ﻛﻼس ‪SQL Data Adapter‬‬‬
  • ‫تنظیم خاصیت ‪ Select Command
  • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ‪ Select Command ‬ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه‬‬
  • متد Fill
  • ﻛﻼس ‪Data View‬‬
  • خاصیت ‪Sort‬‬
  • خاصیت Row Filter
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼسﻫﺎی ADO.NET‬ در ﻋﻤﻞ
  • طراحی و پیاده سازی یک دفترچه تلفن
  • Currency Manager و Binding Context‬ چیست؟
  • حل مثال عملی
 • برنامه نویسی سه لایه
  • مقدمه
  • معرفی لایه ها در معماری سه لایه
  • مزایا و معایب برنامه نویسی سه لایه
  • روند کلی عمکرد برنامه سه لایه و نحوه ایجاد آن
  • پیاده سازی یک مثال با معماری سه لایه در عمل
   • ایجاد لایه Data
   • ایجاد لایه Business) Business Logic – B. L)
   • ایجاد لایه (Peresentaion (UI
  • حل مثال عملی
  • ----------------------------------------------

ناشر:ناشر-مولف
سال نشر:1393
تعداد صفحات: ۱۷۴
شابک: ۸-۲۴۸۴-۰۴-۶۰۰-۹۷۸